Hotline

Việc tìm kiếm được những thiết kế phù hợp chưa bao giờ là công việc đơn giản, nhất là đối với các bạn học sinh, sinh viên, muốn phát triển 1 app cơ bản cho riêng mình. Chắc chắn là rất khó để có designer thiết kế riêng, còn thiết kế free thì khó tìm :D Bởi vậy, Techkids đã tìm kiếm và tập hợp những bộ thiết kế UI này, với hy vọng có thể giúp ích một cách đáng kể cho công việc của các bạn, để tiết kiệm thời gian, tiền bạc, và để hoàn thành công việc nhanh hơn nhiều.  Dưới đây là 30 bộ Giao diện người dùng cho Web và di động khá hấp dẫn, có sẵn trong định dạng Photoshop và Sketch. Hãy down xuống và bắt tay vào việc làm app nào :D  Vì thiết kế thì đã có Techkids lo <3  

Stark by Baianat [Download]

1-fresh-free-ui-kits 1-1-fresh-free-ui-kits

55+ free elements by Tomasz Mazurczak [Download]

2-fresh-free-ui-kits


Bree Products Blocs by Orthonormai [Download]

3-fresh-free-ui-kits


Food & Drink by Sergiu Firez [Download]

4-fresh-free-ui-kits

e-Commerce PSD by Thomas Budiman [Download]

5-fresh-free-ui-kits

Epic by Epic Coders [Download]

6-fresh-free-ui-kits

DO by Aaron Stump [Download]

7-fresh-free-ui-kits

Free PSD by David Minty [Download]

8-fresh-free-ui-kits

EventPro by Stanislav Hristov & Dtail Studio [Download]

9-fresh-free-ui-kits

A1 by Vahan Hovhannesian [Download]

10-fresh-free-ui-kits

Free Material Design by Sergiu Firez [Download]

11-fresh-free-ui-kits

Nakropol by Orkan Çep [Download]

12-fresh-free-ui-kits

Dashboard by Craftwork [Download]

13-fresh-free-ui-kits

iPhone 6 UI by Adrian Chiran [Download]

14-fresh-free-ui-kits

Recipe by Thomas Budiman [Download]

15-fresh-free-ui-kits

Android Lollipop by Adam Zielonko [Download]

16-fresh-free-ui-kits

Phoenix by Adrian Chiran [Download]

17-fresh-free-ui-kits

Blog by Thomas Budiman [Download]

18-fresh-free-ui-kits

Flat PSD by Designrazzi [Download]

19-fresh-free-ui-kits

Orange Chat by Valentine [Download]

20-fresh-free-ui-kits

e-Commerce Mobile by Ritesh Malviya [Download]

21-fresh-free-ui-kits

Nerdial by uiSurf [Download]

22-fresh-free-ui-kits

Shapes by Gavin M [Download]

23-fresh-free-ui-kits

iPhone PSD by Sumaira [Download]

24-fresh-free-ui-kits

“V” by Aleksandr Petrov [Download]

25-fresh-free-ui-kits

Cardzz by Volodymyr Kurbatov [Download]

27-fresh-free-ui-kits

Sketch 3 by Kristaps Elsins [Download]

28-fresh-free-ui-kits

Mobile Menu by Emiliano Cicero [Download]

29-fresh-free-ui-kits

Free UI Kit in PSD by Muhammad Afzal [Download]

30-fresh-free-ui-kits  
 

Nguồn: hongkiat