Button contact
Hotline
MindX projects

Kids

Lộ trình học dành cho trẻ 9-15 tuổi

Teens

Lộ trình học dành cho lứa tuổi 15-18

Adults

Lộ trình cho sinh viên, người đi làm
HEALTHY FOODIEPlay button

HEALTHY FOODIE

Tác giả: Lớp C4T gen 4
Thời gian thực hiện
SAVE POWER, SAVE EARTHPlay button

SAVE POWER, SAVE EARTH

Tác giả: Đỗ Thanh Thanh Bình , Học sinh trường Hà Nội Amsterdam - C4T Beginer
Thời gian thực hiện
SHOPPING WEBPlay button

SHOPPING WEB

Tác giả: Vũ Đức Minh - học sinh lớp 11D5 Trường THPT Lê Quý Đôn
Thời gian thực hiện
MOVIE CENTER

MOVIE CENTER

Tác giả: Lâm Gia Đôn, Phạm Hải Nam, Đinh Huy Minh
Thời gian thực hiện
The Shadow Isles

The Shadow Isles

Tác giả: Nguyễn Gia Bảo, Dương Quốc Khánh, Đặng Huy Giang
Thời gian thực hiện
COVID - 19 GLOBAL DASHBOARDPlay button

COVID - 19 GLOBAL DASHBOARD

Tác giả: Nguyễn Anh Phong
Thời gian thực hiện
TRAVEL REVIEWPlay button

TRAVEL REVIEW

Tác giả: Hữu Cường, Việt, Minh
Thời gian thực hiện
MindX course

WE ARE CHANGING THE WORLD WITH TECHNOLOGY

JOIN US