Hotline

WHAT KIND OF PERSON ARE YOU? FIND OUT NOW WITH THIS QUIZ!

Bởi | khoá
WHAT KIND OF PERSON ARE YOU? FIND OUT NOW WITH THIS QUIZ!
Thời gian thực hiện
Mô tả ngắn

Tên trang Web: Personality Quiz Mục đích: Giúp cho những con người đau khổ sau khi thi cuối kì tìm lại tính cách của chính mình :) Ý tưởng: Lấy cảm hứng từ những post dạo trên facebook mà mọi người vẫn hay test tìm hiểu tính cách và share với bạn bè đó ạ ^^ Link Web: https://hfixdu2523.github.io/quiz/

Đăng ngày 3/27/2019, lúc 5:11PM