Button contact
Hotline

Amazing Race

Bởi Phương Linh, Thùy Linh | khoá Scratch Advanced
Amazing Race
Amazing Race
Thời gian thực hiện
Mô tả ngắn

Amazing Race là trò chơi được thiết kế phù hợp cho 2 - 5 người chơi. Từng người một chọn xe của họ sau đó sử dụng thẻ hành động để di chuyển xe của bạn về đích trước. Khám phá trò chơi tại: https://mindx.itch.io/amazing-race

Đăng ngày 11/20/2019, lúc 2:38PM