Button contact
Hotline

Clever Class

Bởi Nguyễn Trung Phúc , Nguyễn Thành Long , Vũ Thu Trang , Mai Thanh Tùng | khoá Code Intensive JS
Clever ClassPlay button
Clever Class
Clever Class
Clever Class
Thời gian thực hiện
Mô tả ngắn

Clever Class - trang web hỗ trợ quản lí lớp học với nền tảng tương tác free của nhóm các bạn đến từ lớp CIJS37 cho phép tạo, quản lý lớp học, tương tác với các thành viên trong lớp trên nền tảng free. Được lấy cảm hứng từ Google classroom, nhóm bạn đã triển khai sản phẩm chỉ sau 1 tháng thực hiện Khám phá trang web tại: https://cleverclass.netlify.com

Đăng ngày 4/15/2020, lúc 2:56PM