Button contact
Hotline

Flash Mind

Bởi Mai Anh, Tâm, Đạt Vũ, Hoài Thu | khoá Fullstack Web Developer
Flash Mind
Flash Mind
Flash Mind
Thời gian thực hiện
Mô tả ngắn

Web xây dựng dựa trên trang web quizlet, hướng đến mục đích phát triển trang web học từ vựng việt hóa, giao diện dễ thương cho các em cấp 1, cấp 2. Xong mục đích cuối cùng của team là ứng dụng đc những gì đã học để tạo được các tính năng phù hợp. Khám phá website tại: https://flashmind.herokuapp.com/?fbclid=IwAR0NQL_lywdZmUgumhfoAvFb9Cdtqgpz822DCsG-faMXaHHBxKw-zTsVoDo