Button contact
Hotline

Forever Standed

Bởi Thắng Nguyễn, Hùng Minh | khoá Lập trình App (Mobile)
Forever StandedPlay button
Forever Standed
Forever Standed
Thời gian thực hiện
Mô tả ngắn

Forever Standed là một game sinh tồn đến từ hai bạn nhỏ Thắng Nguyễn và Hùng Minh. Để sinh tồn bạn phải sử dụng công cụ của mình để chặt gỗ, đập vỡ đá để tạo lửa khi màn đêm buông xuống. Khám phá game tại: https://mindx.itch.io/forever-stranded

Đăng ngày 11/20/2019, lúc 12:30PM