Button contact
Hotline

Green

Bởi Minh Diệp, Tuyết Ngân | khoá Code for Teen Beginner
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Thời gian thực hiện
Mô tả ngắn

Chắc như mọi người cũng đã biết, thực trạng của môi trường hiện nay đang trong mức báo động. Cụ thể với trường hợp gần đây nhất đó chính là cháy rừng Amazon. Chính vì vậy để nâng cao nhận thức của chúng ta, em mong trang web Green. sẽ là một nguồn thông tin đáng tin cậy. Nhưng không chỉ có chính quyền mới có thể thay đổi được tình thế, chính chúng ta cũng có sức mạnh như vậy nếu chung tay. Do đó trong những chức năng của web cũng sẽ giúp tạo nên những cộng đồng mà ta có thể chính mình làm xanh trái đất, bảo vệ tương lai nhân loại

Đăng ngày 11/20/2019, lúc 4:07PM