Button contact
Hotline

Greninja's Adventure

Bởi Damiano (Didi) - 11 years old | khoá Game Advanced
Greninja's Adventure
Greninja's Adventure
Greninja's Adventure
Greninja's Adventure
Greninja's Adventure
Thời gian thực hiện
Mô tả ngắn

Tương tự như Undertale, bạn phải chiến đấu với trùm thông qua nhiều thế giới khác nhau và chiến đấu với những tên trùm khác nhau. Đối với trò chơi của tôi, bạn phải trải qua 2 chiều không gian hoặc thế giới khác nhau, chúng được gọi là bất tử và Lava phạm. Mỗi thế giới này đều có những ông chủ và cách vượt qua chướng ngại vật riêng. Khám phá game tại: https://mindx.itch.io/greninja-adventure