Button contact
Hotline

I-INVEST! 2020

Bởi Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Thanh Thảo | khoá Code For Everyone JS
 I-INVEST! 2020Play button
 I-INVEST! 2020
 I-INVEST! 2020
 I-INVEST! 2020
 I-INVEST! 2020
Thời gian thực hiện
Mô tả ngắn

Sản phẩm cuối khóa của 2 cô gái đến từ lớp học chỉ toàn nữ. Thảo từng là design của cuộc thi i-invest xịn, nhưng trong thời gian làm việc cùng đội dev, cô bạn đã gặp không ít bất đồng về việc triển khai thực hiện website. Vì vậy cô bạn đã quyết định thực hiện lại website này nhưng là phiên bản Dark mode để thấu hiểu nỗi khổ của dân dev. Khám phá website tại: https://projectmindx--nguynngcngc1.repl.co/