Button contact
Hotline

Into The Castle

Bởi Nguyễn Đức Thành | khoá Game Intensive
 Into The Castle
 Into The Castle
 Into The Castle
 Into The Castle
Thời gian thực hiện
Mô tả ngắn

Bước vào tòa lâu đài của Nấm và Bigboss. Dùng các phím: W, A, S, D để di chuyển và nhảy. Chuyển sang Dash. Chuột trái để bắn. Khám phá game tại: https://mindx.itch.io/into-the-castle