Button contact
Hotline

MAKE MY DAY

Bởi | khoá
MAKE MY DAYPlay button
MAKE MY DAY
Thời gian thực hiện
Mô tả ngắn

Sẽ không còn những ngày tháng thiếu ngủ vì trễ deadline, quên làm cái này việc kia, quên luôn có hẹn với bạn gái vì công việc quá nhiều. Tích hợp giữa dự báo thời tiết và ghi chú công việc cho từng ngày, bạn sẽ có thể sẵn sàng 1 ngày mới với kế hoạch công việc cụ thể, hoàn thành đúng hạn công việc và làm được nhiều thứ hơn nữa! by TinhTeTeam Link máy tính : https://make-my-day-2.firebaseapp.com/

Đăng ngày 11/29/2019, lúc 10:34AM