Button contact
Hotline

MindX Restaurant

Bởi Nguyễn Dũng, Khánh Duy | khoá Code Intensive JS
MindX Restaurant
MindX Restaurant
MindX Restaurant
MindX Restaurant
MindX Restaurant
MindX Restaurant
MindX Restaurant
MindX Restaurant
Thời gian thực hiện
Mô tả ngắn

Tên trang Web: Mindx Restaurant Chức năng chính: + Book table + Order + Ngoài ra có thêm vài chức năng nhỏ nữa nên mình demo bằng video phía dưới Link Web: https://duyvukhanh.github.io/MindxRestaurant/mindx/views/index.html?fbclid=IwAR0rVqZ1A9eRbOKRVEsiJQ1UA5Yl5sky9db-mH_66Dd4TemYJufMfXn5SKE