Button contact
Hotline

Old Documents

Bởi Thành Lê , Hoàng Thịnh , Tuấn Nguyễn | khoá Code Intensive JS
Old DocumentsPlay button
Old Documents
Old Documents
Old Documents
Thời gian thực hiện
Mô tả ngắn

Trang mua bán học liệu cũ của nhóm bạn 3T lớp CIJS37 xuất phát từ ý tưởng muốn tạo ra diễn đàn trao đổi, mua bán các tài liệu cũ thay vì đăng tin trôi nổi trên facebook rất khó theo dõi. Khám phá website tại: http://bit.ly/2IYtXgL

Đăng ngày 4/15/2020, lúc 3:39PM