Button contact
Hotline

PTIT Movie - Thiết kế web xem phim

Bởi | khoá Code For Everyone JS
PTIT Movie - Thiết kế web xem phim
Thời gian thực hiện
Mô tả ngắn

Chức năng chính:Tìm kiếm phim,phân loại phim(theo năm ,theo quốc gia,theo thể loại0 Nội dung: Với giao diện dễ nhìn và thao tác đơn giản sẽ giúp bạn: ✨ Tìm kiếm bất kì phim nào bạn muốn xem ✨ Dễ dàng xem trải nghiệm phim ✨ Là 1 nơi xem phim mới mẻ

Đăng ngày 12/9/2019, lúc 6:43PM