Button contact
Hotline

SAVE POWER, SAVE EARTH

Bởi Đỗ Thanh Thanh Bình , Học sinh trường Hà Nội Amsterdam - C4T Beginer | khoá Code for Teen Beginner
SAVE POWER, SAVE EARTHPlay button
SAVE POWER, SAVE EARTH
SAVE POWER, SAVE EARTH
SAVE POWER, SAVE EARTH
SAVE POWER, SAVE EARTH
Thời gian thực hiện
Mô tả ngắn

Khi ô nhiễm môi trường đang ở mức báo động trên toàn thế giới, ai cũng biết mình cần có trách nghiệm bảo vệ môi trường. Nhưng bạn sẽ thực hiện điều đó như thế nào? Hãy bắt đầu từ việc tiết kiệm điện với trang web "Save power, save earth". Website này sẽ giúp bạn tính lại tiền điện hàng tháng và đưa ra các giải pháp sử dụng điện hợp lý. Trang web còn có một chức năng thú vị là tính phát thải khí nhà kính của các đồ dùng điện trong sinh hoạt, bạn sẽ biết mỗi lượng điện mình tiêu thụ sinh ra bao nhiêu khí thải nhà kính. Từ đó lên kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả hơn mà không phải giật mình vì hóa đơn tiền điện cuối tháng và góp phần bảo vệ môi trường. Link web: https://electriquiped.web.app/

Đăng ngày 11/12/2019, lúc 5:00PM