Button contact
Hotline

SoundBase

Bởi Nguyễn Tam Hoàng Lâm , Nguyễn Hoàng Minh , Nguyễn Phú Trọng | khoá Code Intensive JS
SoundBasePlay button
SoundBase
Thời gian thực hiện
Mô tả ngắn

Trang nghe nhạc trực tuyến SoundBase đến từ học viên lớp CIJS34 là nền tảng giúp tất cả mọi người chia sẻ âm nhạc của mình với người khác, đồng thời đây cũng là nơi để các tài năng được tìm ra và nuôi dưỡng để sớm trở thành ngôi sao trong tương lai. Khám phá website tại: https://mgfmgfmgf.github.io/Project-SoundBase/?fbclid=IwAR3Xs2p9CYV3H0AxVRmy4_6w9eFriJVsrQeg1jgz2zXJ08Az9Orf_5D7nQo#

Đăng ngày 4/15/2020, lúc 4:33PM