Button contact
Hotline

TECHKIDS

Bởi Nguyễn Phương Thảo, Trần Công Khánh | khoá Fullstack Web Developer
TECHKIDSPlay button
Thời gian thực hiện
Mô tả ngắn

Trang web giới thiệu về Techkids, bao gồm các thông tin về các khóa học IOS, Android, Web, Code for kids, Code for everyone, cùng một số thông tin khác như thông tin về học viên, giảng viên, các sự kiện thường gặp, sản phẩm học viên. Trang web cũng cho phép khách hàng đăng ký học online và đăng ký nhận chương trình học. Bên cạnh đó, web còn có một số trang landing page đặc biệt dùng cho các sự kiện như Cuộc thi Techkids Hackathon

Đăng ngày 3/28/2019, lúc 7:45PM