Button contact
Hotline

Tic-Tac-toe

Bởi Trần Thanh Hiếu | khoá Code For Everyone JS
Tic-Tac-toe
Tic-Tac-toe
Thời gian thực hiện
Mô tả ngắn

Tic-tac-toe là một trò chơi phổ biến dùng viết trên bàn cờ giấy có chín ô, 3x3. Hai người chơi, người dùng ký hiệu O, người kia dùng ký hiệu X, lần lượt điền ký hiệu của mình vào các ô. Người thắng là người thể tạo được đầu tiên một dãy ty ký hiệu của mình, ngang dọc hay chéo đều được. Khám phá trò chơi tại: https://tic-tac-toe-one.now.sh/

Đăng ngày 4/15/2020, lúc 4:01PM