Button contact
Hotline

To Do List

Bởi | khoá Code For Everyone JS
To Do List
Thời gian thực hiện
Mô tả ngắn

Một ngày có 24 giờ mà vẫn không thấy đủ? Quay đi quay lại đã hết ngày mà không làm xong việc gì? Đó là do bạn chưa biết đến website To Do List đến từ học viên lớp C4E-18+-J02 thôi. Đây là trang web giúp bạn lên danh sách và sắp xếp thời gian cho những việc cần hoàn thành trong ngày. Lên danh sách và thực hiện thôi. Khám phá website tại: https://todo-403ww9nja.now.sh/

Đăng ngày 4/15/2020, lúc 4:12PM