Button contact
Hotline

Travel Tinder

Bởi Hương Anh , Mỹ Trang , Vĩnh Phúc | khoá Code For Everyone JS
Travel Tinder
Travel Tinder
Travel Tinder
Travel Tinder
Thời gian thực hiện
Mô tả ngắn

Cùng là Tinder nhưng website đến từ các bạn học viên lớp C4E-J01là một trang web để bạn tìm kiếm những địa danh du lịch nổi tiếng. Trang web giúp bạn tìm hiểu thông tin chi tiết về những khu du lịch và là nơi để các travel blogger chia sẻ trải nghiệm của mình với mọi người. Khám phá trang web tại: https://traveltinder.netlify.com/

Đăng ngày 4/15/2020, lúc 5:06PM