Button contact
Hotline

What the food?

Bởi Đào Vĩnh Linh , Hoàng Trung Hiếu , Phùng Minh Nguyệt , Nguyễn Diễm | khoá Code For Everyone JS
What the food?
What the food?
What the food?
Thời gian thực hiện
Mô tả ngắn

Ngày nào cũng hỏi: "Hôm nay ăn gì đây?". Lượn mấy vòng thành phố vẫn không nghĩ ra, vậy thì để What the food tìm hộ nhé. Trang web ẩm thưc đến từ các bạn học viên lớp C4EJS sẽ giúp các bạn giải quyết chiếc bụng đói thật nhanh đấy. Khám phá trang web tại: https://wtfood-bb1e3.firebaseapp.com/searchPage/search.html

Đăng ngày 4/15/2020, lúc 5:40PM