Button contact
Hotline

Work Just Got Easier

Bởi Nguyễn Ngọc Anh , Vũ Văn Quyết , Lưu Phan Anh | khoá Code Intensive JS
Work Just Got EasierPlay button
Thời gian thực hiện
Mô tả ngắn

Trang web tuyển dụng dành riêng cho các freelancer tìm kiếm công việc cho mình. Ngoài việc tìm kiếm công việc dành cho ứng viên, các nhà tuyển dụng có thể tìm kiếm frofile và gửi lời mời phỏng vấn đến các ứng viên phù hợp. Khám phá website tại: https://ngocanhng6297.github.io/CI34_Project/?fbclid=IwAR1g9zKGflddtvtft6HIN5sdfjZxvzxq0qH1seP1Rk_01N_2aXrGeNHkmYQ

Đăng ngày 4/15/2020, lúc 4:38PM