Button contact
Hotline

 TỔNG HỢP Open Source Swift UI Libraries cho lập trình viên IOS

<Hiệu ứng chuyển động: Animation UI>

 

Số 1

Spring: Thư viện gồm rất nhiều hướng dẫn giúp tối ưu hóa animation trong Swift. [9164 sao trên Github]. 1-ocnogi87hi_vpssce2uuwq

Số 2

Material: Framework chuyên về đồ họa và animation rất nổi tiếng để giúp các bạn học Swift lập trình ra những sản phẩm cực ổn [6120 sao trên Github]. 0-wzuiah6dh2xgdj-p

Số 3

Một open source framework viết trên Swift chuyên để làm phần giới thiệu dạng cuộc trang cho các phần mềm IOS dựa trên hoạt hình khung đơn giản cho iOS, viết bằng Swift. [2291 sao trên Github]. 0-2jqhqraeyjj8uppi

Số 4

Stellar: Thư viện chuyên về các chuyển động vật lý cho ngôn ngữ Swift [1881 sao trên Github]. 1-bm6kupikjxxqvlvaixevvq

Số 5

Macaw: Thư viện Swift đồ hoạ dạng vector cực phong phú và dễ sử dụng, có file SVG [594 sao trên Github].  

<Hiệu ứng chuyển tiếp: Transition UI>

Số 6

PagingMenuController: Quản trị xem trang với các menu tùy biến trong Swift [1305 sao trên Github]. 0-dtnobxb7lb0nut69

Số 7

PreviewTransition: Quản trị thư viện ảnh dạng đơn giản [1025 sao trên Github].

Số 8

PinterestSwift: Hiệu ứng chuyển tiếp tương tự như Pinterest trên Swift ( like Pinterest in Swift [1007 sao trên Github].

Số 9

Hiệu ứng chuyển tiếp như YouTube: Xem video ở góc phải màn hình như phần mềm Youtube trên IOS, viết trên Swift 3. [786 sao trên Github].

Số 10

Tuỳ chỉnh giao diện người dùng, kiểm soát và thay thế các phân đoạn khác nhau (như hình) dành cho iOS, viết bằng Swift [680 sao on Github]

 


<Pop up UI>

 

Số 11

SCLAlertView-Swift: Hiệu ứng hiện bảng thông báo rất đẹp viết trên Swift [3056 sao trên Github]. 1-uulkw0hlgz50pcw7sepxxg

Số 12

SwiftMessages: Hiện các thông báo khá linh hoạt trên Swift. [1356 sao trên Github]. open source library

Số 13

XLActionController: Các sheet hành động có thể quản lý và tùy biến dễ dàng được viết bằng Swift 3 [1346 sao trên Github]. 0-ezjf117xuyesdlkz

Số 14

Popover: Thư viện popup tương tự như app Facebook, viết hoàn toàn bằng Swift [852 sao trên Github]. 0-qixrqmg9_dkrs5ns

Số 15

Presentr: Khung bao cho các phần trình chiếu khác nhau [635 trên Github]. 0-gdcbenyxutzk4xsh  


<Giao diện bổ sung dữ liệu: Feed UI>

Số 16

FoldingCell: Open source hiệu ứng mở rộng nội dung có dạng như mở tờ giấy bị gập (minh họa ở ảnh dưới) [4285 sao trên Github].

Số 17

ExpandingCollection: Hiệu ứng mở thêm thông tin dạng thẻ [2425 sao trên Github].

Số 18

DGElasticPullToRefresh: Hiệu ứng kéo đàn hồi để load lại thông tin [2308 sao trên Github].

Số 19

Persei: Open Source Library về hiệu ứng chuyển động của top menu như hình minh họa [2269 sao trên Github].

Số 20

PullToMakeSoup: Hiệu ứng kéo để refresh có thể tùy biến được và thêm được dễ dàng vào  UIScrollView [1301 sao trên Github].  

Nguồn: medium.mybridge.co

Gia nhập cộng đồng lập trình viên iOS tại Techkids

[post-btn link="http://techkids.vn/khoa-hoc/ios?utm_source=Web&utm_medium=None&utm&utm_campaign=Blog"]