Button contact
Hotline

LỘ TRÌNH HỌC TẬP

Với sứ mệnh mang công nghệ tới từng con ngõ nhỏ của Việt Nam, MindX mong muốn mỗi bạn trẻ Việt đều có cơ hội ngang nhau trong việc tiếp cận, làm quen, ứng dụng và thậm chí sáng tạo ra công nghệ. Với lộ trình học bài bản, cam kết đầu ra về việc làm cho tất cả các bạn, MindX tự hào là trường học công nghệ duy nhất cam kết về đầu ra trong và ngoài nước cho lứa tuổi từ học sinh, sinh viên.

Bấm vào từng ảnh để xem lộ trình học

Bạn nhận được gì từ MindX

Xem thêm

CHO SINH VIÊN VÀ NGƯỜI ĐI LÀM

Code for Kids