Mai Văn Nhật Minh
Product Manager, Frontend Developer at Vietcode , Backend Developer at Vietnam Youth Alliance
"Được học lập trình sớm giúp em có nhiều cơ hội để tích lũy kinh nghiệm nhiều và sớm hơn"
Đăng ký nhận bản tin
Đăng ký ngay để nhận tin tức và tài liệu mới nhất về công nghệ