Nguyễn Quang Trung
Làm việc tại Shopee Singapore
Mới 24 tuổi nhưng Nguyễn Quang Trung đã làm việc tại Shopee Singapore. Trung từng là học viên khoá Mobile development (iOS) tại MindX.

Mới 24 tuổi nhưng Nguyễn Quang Trung đã làm việc tại Shopee với mức lương khủng. Trung từng là học viên khoá Mobile development (iOS) tại MindX.

Đăng ký nhận bản tin
Đăng ký ngay để nhận tin tức và tài liệu mới nhất về công nghệ