Ai cũng có thể trở thành người đặc biệt

bạn cũng có thể là người tiếp theo

 

Xem thêm
Chuyện học tập & làm việc ở MindX
Ở MindX, chúng tôi không chỉ dạy các em Lập trình, chúng tôi dẫn dắt các em tạo ra những sản phẩm Công nghệ thứ thiệt chuyên nghiệp. Không chỉ đơn thuần là những sản phẩm Công nghệ “đồ chơi”, đó còn là những sản phẩm có giá trị thực tiễn, có ý nghĩa trong cuộc sống hay thay đổi xã hội trở nên tích cực hơn.
Ở MindX, chúng tôi không chỉ dạy các em Lập trình, chúng tôi dẫn dắt các em tạo ra những sản phẩm Công nghệ thứ thiệt chuyên nghiệp. Không chỉ đơn thuần là những sản phẩm Công nghệ “đồ chơi”, đó còn là những sản phẩm có giá trị thực tiễn, có ý nghĩa trong cuộc sống hay thay đổi xã hội trở nên tích cực hơn.
Ở MindX, chúng tôi không chỉ dạy các em Lập trình, chúng tôi dẫn dắt các em tạo ra những sản phẩm Công nghệ thứ thiệt chuyên nghiệp. Không chỉ đơn thuần là những sản phẩm Công nghệ “đồ chơi”, đó còn là những sản phẩm có giá trị thực tiễn, có ý nghĩa trong cuộc sống hay thay đổi xã hội trở nên tích cực hơn.