Hotline

LỰA CHỌN LỘ TRÌNH PHÙ HỢP

Chọn chủ đề bắt đầu
Học phần căn bản

Bước đầu khám phá thế giới lập trình đầy màu sắc

Học phần nâng cao

Từng bước làm chủ, nâng cao khả năng lập trình

Học phần chuyên sâu

Trở thành lập trình viên nhí tài năng

Bạn nhận được gì từ MindX

Chúng tôi tạo ra và kết nối thế hệ những Lập trình viên trẻ tài năng, nhiệt huyết, cùng họ mang đến một thế giới tốt đẹp hơn bằng sức mạnh của Công nghệ hiện đại.

Xem thêm

Code for 18+

Code for Teen