Button contact

Hotline

LỰA CHỌN LỘ TRÌNH PHÙ HỢP

Chọn chủ đề bắt đầu
Học phần căn bản

Cấp 3 học lập trình, tại sao không?

Học phần nâng cao

Số lượng nhân sự trong ngành lập trình đã tăng 400% trong 2 năm gần đây

Học phần chuyên sâu

Sẵn sàng theo đuổi ngành CNTT

Bạn nhận được gì từ MindX

Chúng tôi tạo ra và kết nối thế hệ những Lập trình viên trẻ tài năng, nhiệt huyết, cùng họ mang đến một thế giới tốt đẹp hơn bằng sức mạnh của Công nghệ hiện đại.
Xem thêm

Code for 18+

Code for Kids