post
Công nghệ
Giáo dục
Sự nghiệp
55

Nên học chuyên ngành nào của công nghệ thông tin để mở rộng cơ hội việc làm?

Ngành công nghệ thông tin (CNTT) là một ngành đang phát triển mạnh mẽ và có nhu cầu nhân lực lớn. Theo thống kê của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực CNTT dự kiến sẽ tăng 13% từ năm 2020 đến năm 2030, cao hơn mức trung bình của tất cả các ngành nghề. “Nên học chuyên ngành nào của công nghệ thông tin để mở rộng cơ hội việc làm?” - các bậc phụ huynh và các em học sinh cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của MindX nhé!

Những ngành công nghệ thông tin “hot” nhất hiện nay

1. Khoa học máy tính (Computer Science)

Khoa học máy tính là một ngành nghiên cứu về lý thuyết và thực tiễn của việc tạo ra các hệ thống máy tính. Các chuyên gia khoa học máy tính nghiên cứu các vấn đề như: Cách thức hoạt động của máy tính, cách thức lập trình máy tính, cách thức xử lý thông tin của máy tính, cách thức tạo ra trí tuệ nhân tạo,...

 

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Khoa học máy tính là một ngành học cơ bản. Các kỹ sư và chuyên gia trong các lĩnh vực khác của công nghệ thông tin đều cần có kiến thức nền tảng về khoa học máy tính. Dưới đây là một số nội dung chính của ngành khoa học máy tính:

 • Lý thuyết máy tính: Nghiên cứu về các nguyên tắc cơ bản của máy tính, bao gồm kiến trúc máy tính, ngôn ngữ máy, thuật toán, và lý thuyết thông tin.
 • Lập trình máy tính: Nghiên cứu về cách thức viết các chương trình máy tính để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.
 • Xử lý thông tin: Nghiên cứu về cách thức máy tính xử lý thông tin, bao gồm các thuật toán xử lý dữ liệu, các mô hình học máy và trí tuệ nhân tạo.

nganh-khoa-hoc-may-tinh.jpg

 

2. Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering)

Kỹ thuật phần mềm là một ngành nghiên cứu về quy trình phát triển phần mềm. Các kỹ sư phần mềm chịu trách nhiệm cho việc thiết kế, phát triển, kiểm tra và bảo trì phần mềm. Được biết đến là một ngành học áp dụng nhiều vào thực tế, kỹ thuật phần mềm tập trung vào việc áp dụng các nguyên tắc khoa học máy tính để tạo ra các sản phẩm phần mềm chất lượng cao.

 

Dưới đây là một số nội dung chính của ngành kỹ thuật phần mềm:

 • Quy trình phát triển phần mềm: Nghiên cứu về các giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm, bao gồm phân tích yêu cầu, thiết kế, triển khai và kiểm thử.
 • Tính chất của phần mềm: Nghiên cứu về các đặc điểm của phần mềm, bao gồm độ phức tạp, sự thay đổi, và tính không chắc chắn.
 • Kỹ thuật phát triển phần mềm: Nghiên cứu về các kỹ thuật và công cụ để phát triển phần mềm, bao gồm các phương pháp luận, các mô hình và các công nghệ.

nganh-ky-thuat-phan-mem.jpg

 

3. Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu là một ngành học quan trọng trong thời đại internet. Các doanh nghiệp và tổ chức đều cần có mạng máy tính để hoạt động hiệu quả.

 

Dưới đây là một số nội dung chính của ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu:

 • Kiến trúc mạng máy tính: Nghiên cứu về các kiến trúc mạng máy tính, bao gồm các mạng LAN, WAN, và MAN.
 • Kỹ thuật truyền thông dữ liệu: Nghiên cứu về các kỹ thuật truyền thông dữ liệu, bao gồm các phương thức truyền dữ liệu, các giao thức truyền dữ liệu, và các kỹ thuật mã hóa.
 • Quản lý mạng máy tính: Nghiên cứu về các kỹ thuật quản lý mạng máy tính, bao gồm các công cụ quản lý mạng, các chính sách bảo mật mạng, và các quy trình quản lý mạng.


mang-may-tinh-va-truyen-thong-du-lieu.jpg

 

4. Hệ thống thông tin (Information Systems)

Hệ thống thông tin là một ngành học nghiên cứu về cách thức sử dụng máy tính để thu thập, lưu trữ, xử lý, và phân phối thông tin. Các chuyên gia hệ thống thông tin chịu trách nhiệm thiết kế, triển khai và quản lý các hệ thống thông tin.

 

Dưới đây là một số nội dung chính của ngành hệ thống thông tin:

 • Kiến trúc hệ thống thông tin: Nghiên cứu về các kiến trúc hệ thống thông tin, bao gồm các hệ thống thông tin theo chức năng, các hệ thống thông tin theo đối tượng, và các hệ thống thông tin theo quá trình.
 • Quản lý hệ thống thông tin: Nghiên cứu về các kỹ thuật quản lý hệ thống thông tin, bao gồm các mô hình quản lý hệ thống thông tin, các công cụ quản lý hệ thống thông tin và các quy trình quản lý hệ thống thông tin.
   

he-thong-thong-tin.jpg

 

5. An ninh mạng (Cybersecurity)

An ninh mạng là một ngành học nghiên cứu về cách thức bảo vệ hệ thống thông tin khỏi các mối đe dọa an ninh. Các chuyên gia an ninh mạng chịu trách nhiệm phát triển các biện pháp bảo mật để bảo vệ hệ thống thông tin khỏi các cuộc tấn công mạng.

 

Trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng gia tăng, an ninh mạng trở thành một ngành học vô cùng quan trọng. Các doanh nghiệp và tổ chức đều cần có các biện pháp bảo mật để bảo vệ hệ thống thông tin của mình.

 

Dưới đây là một số nội dung chính của ngành an ninh mạng:

 • Kiến trúc an ninh mạng: Nghiên cứu về các kiến trúc an ninh mạng, bao gồm các hệ thống phòng thủ mạng, các hệ thống phát hiện xâm nhập, và các hệ thống phản ứng sự cố.
 • Thuật toán an ninh mạng: Nghiên cứu về các thuật toán an ninh mạng, bao gồm các thuật toán mã hóa, các thuật toán xác thực, và các thuật toán ký số.
 • Quản lý an ninh mạng: Nghiên cứu về các kỹ thuật quản lý an ninh mạng, bao gồm các chính sách bảo mật mạng, các quy trình bảo mật mạng, và các công cụ bảo mật mạng.
   

an-ninh-mang.jpg

 

6. Kỹ thuật máy tính (Computer engineering)

Kỹ thuật máy tính là một ngành kết hợp giữa khoa học máy tính và kỹ thuật điện tử. Các kỹ sư máy tính chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển, và sản xuất các hệ thống máy tính.

 

Đây là một ngành học đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về cả khoa học máy tính và kỹ thuật điện tử. Các kỹ sư máy tính có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như: Sản xuất máy tính, nghiên cứu và phát triển, giáo dục.

 

Dưới đây là một số nội dung chính của ngành kỹ thuật máy tính:

 • Kiến trúc máy tính: Nghiên cứu về các kiến trúc máy tính, bao gồm các kiến trúc máy tính rời rạc, các kiến trúc máy tính tích hợp, và các kiến trúc máy tính song song.
 • Kỹ thuật điện tử: Nghiên cứu về các nguyên tắc điện tử, bao gồm các mạch điện tử, các thiết bị điện tử, và các hệ thống điện tử.
 • Kỹ thuật phần mềm: Nghiên cứu về các kỹ thuật và công cụ để phát triển phần mềm, bao gồm các phương pháp luận, các mô hình, và các công nghệ.

ky-thuat-may-tinh.jpg

 

7. Những ngành có liên quan đến công nghệ khác

Ngoài những ngành học kể trên, còn có một số ngành học có liên quan đến công nghệ khác cũng đang được quan tâm, chẳng hạn như:

 

Lập trình Robot 

Lập trình robot là một ngành học nghiên cứu về cách thức lập trình robot để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Các lập trình viên robot chịu trách nhiệm cho việc phát triển các chương trình máy tính để điều khiển robot.

 

Lập trình robot là một ngành học liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

 • Khoa học máy tính
 • Kỹ thuật máy tính
 • Kỹ thuật điện tử
 • Kỹ thuật cơ khí

Big Data

Big Data là một ngành học nghiên cứu về cách thức thu thập, lưu trữ, xử lý, và phân tích dữ liệu lớn. Các chuyên gia Big Data chịu trách nhiệm thu thập, phân tích, và khai thác dữ liệu để tìm ra các thông tin hữu ích.

 

Big Data là một ngành học liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

 • Khoa học máy tính
 • Toán học
 • Thống kê
 • Phân tích dữ liệu

Learning Machine

Learning Machine là một ngành học nghiên cứu về các thuật toán học máy để tự động phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định. Các chuyên gia Learning Machine chịu trách nhiệm phát triển các thuật toán học máy để giải quyết các vấn đề cụ thể.

 

Learning Machine là một ngành học liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

 • Khoa học máy tính
 • Toán học
 • Thống kê
 • Phân tích dữ liệu

 

Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI) là một ngành học nghiên cứu về cách tạo ra các hệ thống máy tính có khả năng suy nghĩ và hành động như con người. Những người đảm nhiệm vị trí chuyên gia AI sẽ chịu trách nhiệm phát triển các hệ thống AI để giải quyết các vấn đề cụ thể.

 

Trí tuệ nhân tạo là một ngành học liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

 • Khoa học máy tính
 • Toán học
 • Thống kê
 • Kỹ thuật điện tử
 • Kỹ thuật cơ khí

tri-tue-nhan-tao.jpg

 

Phát triển web (Web Development)

Phát triển web là một ngành học nghiên cứu về cách thức thiết kế, phát triển, và duy trì các trang web và ứng dụng web. Các nhà phát triển web chịu trách nhiệm tạo ra các trang web và ứng dụng web đáp ứng nhu cầu của người dùng.

 

Phát triển web là một ngành học liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

 • Khoa học máy tính
 • Kỹ thuật phần mềm
 • Thiết kế đồ họa
 • Marketing

Những ngành học này đều có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Các bạn học sinh có thể lựa chọn những ngành học phù hợp với năng lực và sở thích của mình để có nhiều cơ hội việc làm và phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Cách lựa chọn chuyên ngành công nghệ thông tin phù hợp

Căn cứ vào sở thích

Sở thích là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi lựa chọn chuyên ngành công nghệ thông tin vì nó sẽ quyết định động lực học tập và nghiên cứu của bạn. Nếu bạn thích một lĩnh vực nào đó, bạn sẽ có hứng thú tìm hiểu và khám phá thêm về lĩnh vực đó, từ đó giúp bạn học tập và nghiên cứu hiệu quả hơn.

 

Dưới đây là một số gợi ý về các ngành học công nghệ thông tin phù hợp với sở thích:

 • Nếu bạn thích lập trình, bạn có thể lựa chọn các ngành học như Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Lập trình robot hoặc Trí tuệ nhân tạo. Những ngành học này sẽ giúp bạn học cách viết các chương trình máy tính để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.
 • Nếu bạn thích thiết kế, bạn có thể lựa chọn các ngành học như thiết kế đồ họa, thiết kế web, hoặc thiết kế ứng dụng. Những ngành học này sẽ giúp bạn học cách tạo ra các sản phẩm đẹp mắt và có tính thẩm mỹ cao.
 • Nếu bạn thích dữ liệu, bạn có thể lựa chọn các ngành học như phân tích dữ liệu, big data, hoặc học máy. Những ngành học này sẽ giúp bạn học cách thu thập, phân tích, và khai thác dữ liệu để tìm ra các thông tin hữu ích.
 • Nếu bạn thích quản trị hệ thống, bạn có thể lựa chọn các ngành học như hệ thống thông tin, mạng máy tính hoặc an ninh mạng. Những ngành học này sẽ giúp bạn học cách thiết kế, triển khai, và quản lý các hệ thống máy tính.

Căn cứ vào năng lực

Mỗi ngành học công nghệ thông tin đều yêu cầu những năng lực khác nhau. Dưới đây là một số kỹ năng cần thiết cho các ngành học công nghệ thông tin:

 • Kỹ năng tư duy logic là khả năng suy luận, phân tích và giải quyết vấn đề một cách hợp lý.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề là khả năng tìm ra giải pháp cho các vấn đề.
 • Kỹ năng lập luận là khả năng trình bày ý tưởng và giải thích các luận điểm một cách logic và thuyết phục.
 • Kỹ năng sáng tạo là khả năng nghĩ ra những ý tưởng mới và độc đáo.
 • Kỹ năng giao tiếp là khả năng truyền đạt thông tin một cách hiệu quả.
 • Kỹ năng làm việc nhóm là khả năng hợp tác với người khác để đạt được mục tiêu chung.
 • Kỹ năng quản lý thời gian là khả năng phân bổ thời gian một cách hiệu quả.
 • Kỹ năng học hỏi nhanh là khả năng tiếp thu và nắm bắt kiến thức mới một cách nhanh chóng.
   

can-cu-vao-nang-luc.jpg

 

Bạn cần tự đánh giá năng lực của bản thân để lựa chọn được ngành học phù hợp. Nếu chưa chắc chắn về năng lực của mình, bạn có thể tham khảo ý kiến của thầy cô, ba mẹ hoặc các chuyên gia tư vấn.

 

Căn cứ vào xu hướng thị trường

Xu hướng thị trường cũng là một yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn chuyên ngành công nghệ thông tin. Một số ngành học công nghệ thông tin có nhu cầu cao và tiềm năng phát triển trong tương lai, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo, big data hay blockchain.

 

Bạn có thể tìm hiểu về xu hướng thị trường của ngành học này thông qua các phương tiện truyền thông, các trang web tuyển dụng hoặc các hội thảo, hội nghị về công nghệ thông tin.

 

Căn cứ vào mục tiêu nghề nghiệp

Cuối cùng, bạn cũng cần cân nhắc mục tiêu nghề nghiệp của mình khi lựa chọn chuyên ngành công nghệ thông tin. Hãy tự đặt ra cho mình các câu hỏi:  “Điểm mạnh của bạn là gì?”, “Bạn muốn làm việc trong lĩnh vực nào?”, “Bạn muốn đạt được vị trí nào trong tương lai?”, “Bạn muốn được nhận mức thu nhập là bao nhiêu?”.

 

Dựa trên mục tiêu nghề nghiệp của mình, bạn có thể lựa chọn ngành học phù hợp để phát triển các thế mạnh của bản thân và đạt được mục tiêu của mình. 

 

Ngành công nghệ thông tin là một ngành học rộng lớn và phát triển nhanh chóng. Các ngành học trong lĩnh vực công nghệ thông tin đều có nhu cầu nhân lực lớn và mở rộng nhiều cơ hội việc làm trong tương lai. Theo báo cáo, mặc dù mức lương và tiền thưởng của ngành này đang tăng lên đáng kể nhưng dự đoán từ năm 2023 - 2025, Việt Nam vẫn sẽ thiếu hụt từ 150.000 đến 200.000 lập trình viên/kỹ sư hàng năm. (Nguồn: Báo Lao động)

 

Mong rằng bài viết trên đây của MindX sẽ giúp các bậc phụ huynh và các bạn học sinh hiểu hơn về ngành học này và có thêm gợi ý cho cho câu hỏi: “Nên học chuyên ngành nào của công nghệ thông tin?”.

 

Và cũng đừng quên đăng ký email nhận bản tin để cập nhật những tin tức và tài liệu mới nhất về công nghệ từ MindX nhé! 

Đánh giá bài viết

0

0/5 - 0 lượt bình chọn
Nên học chuyên ngành nào của công nghệ thông tin để mở rộng cơ hội việc làm?
Đăng ký nhận bản tin
Đăng ký ngay để nhận tin tức và tài liệu mới nhất về công nghệ