post
Công nghệ
Sự nghiệp
2454

Chứng chỉ Tester quốc tế: TOP +7 bằng cấp về kiểm thử tốt nhất

Việc kiểm thử phần mềm đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển sản phẩm công nghệ. Ngày càng nhiều công ty và tổ chức nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo chất lượng phần mềm, từ đó tạo ra nhu cầu tuyển dụng Tester ngày càng tăng. Đồng thời, chứng chỉ tester cũng trở thành một tiêu chuẩn để đánh giá, tuyển dụng các Tester tiềm năng. Và trong bài viết giới đây, MINDX sẽ tổng hợp cho bạn những chứng chỉ Tester mà bạn nên có để làm đẹp CV của mình.

1. Chứng chỉ ISTQB (International Software Testing Qualifications Board)

Chứng chỉ ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) là một chứng chỉ quốc tế về kiểm thử phần mềm. Chứng chỉ này được cấp bởi tổ chức ISTQB và được công nhận rộng rãi trên toàn cầu. Ở Việt Nam, chứng chỉ này được cấp bởi Viện Kiểm thử Phần mềm Quốc tế (ISTQB-VTB).

Chứng chỉ ISTQB bao gồm các cấp độ khác nhau, từ cấp độ cơ bản đến cấp độ nâng cao, nhằm kiểm tra và chứng nhận kiến thức và kỹ năng của các Tester bao gồm:

 • Foundation Level: Đây là cấp độ cơ bản, dành cho những người mới bắt đầu hoặc có ít kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm. Chứng chỉ này kiểm tra kiến thức về các khái niệm cơ bản, quy trình kiểm thử, kỹ thuật kiểm thử, quản lý kiểm thử, và các tiêu chuẩn liên quan.
 • ISTQB Advanced Level: Cấp độ nâng cao này đòi hỏi các Tester có kiến thức và kỹ năng sâu hơn về lĩnh vực tương ứng. Ở Level này sẽ chia thành ba mảng: Kiểm thử phần mềm, Kiểm thử chức năng, và Kiểm thử quản lý.
 • ISTQB Expert Level: Đây là cấp độ chứng chỉ cao nhất trong ISTQB, chứng minh sự hiểu biết sâu rộng và kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm. Nó bao gồm các mảng như Kiểm thử phần mềm, Kiểm thử tự động, Kiểm thử bảo mật, Kiểm thử quản lý,...

2. Chứng chỉ CSTE (Certified Software Tester)

Chứng chỉ CSTE (Certified Software Tester)

Chứng chỉ CSTE do tổ chức chuyên nghiệp International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) cấp. Tương tự chứng chỉ trên, CSTE có 3 cấp độ:

 • CSTE Foundation Level: Đây là cấp độ cơ bản, đánh giá kiến thức và khả năng cơ bản trong kiểm thử phần mềm.
 • CSTE Intermediate Level: Cấp độ trung cấp, đánh giá khả năng và hiểu biết sâu hơn trong kiểm thử phần mềm, bao gồm cả quản lý chất lượng.
 • CSTE Advanced Level: Đây là cấp độ cao nhất thường dành cho các chuyên gia bởi nó đánh giá khả năng chuyên sâu và hiểu biết cao cấp về kiểm thử phần mềm và quản lý chất lượng.

Một số ưu điểm nổi bật có thể kể đến như:

 • Uy tín, được công nhận: CSTE là một chứng chỉ quốc tế được công nhận, là minh chứng, đảm bảo Tester đã đạt được một mức độ chuẩn quốc tế, có kiến thức cũng khả năng áp dụng các phương pháp và quy trình kiểm thử chất lượng.
 • Nâng cao chất lượng kiểm thử phần mềm: Chứng chỉ CSTE đặt nặng vào kiến thức về quy trình kiểm thử và quản lý chất lượng. Điều này giúp người sở hữu chứng chỉ có khả năng thực hiện kiểm thử phần mềm chất lượng cao và đóng góp vào việc nâng cao chất lượng phần mềm.

Tuy nhiên, chứng chỉ CSTE cũng có nhược điểm:

 • Yêu cầu Tester đã có trình độ: Chứng chỉ CSTE yêu cầu ứng viên tham gia đã có bằng cấp ba hoặc bốn năm từ một tổ chức có uy tín khác hoặc bắt buộc phải có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

3. Chứng chỉ CMST (Certified Manager of Software Testing)

Chứng chỉ CMST (Certified Manager of Software Testing) được cấp bởi tổ chức International Software Testing Qualifications Board (ISTQB). Đây được coi là một trong những tổ chức uy tín nhất trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm.

Chứng chỉ Tester này tập trung vào các khía cạnh quản lý của quá trình kiểm thử phần mềm và đòi hỏi kiến thức về các phương pháp, quy trình và công cụ liên quan đến quản lý kiểm thử. Vì vậy chứng chỉ này sẽ dành cho những bạn nào muốn phát triển sự nghiệp trong vai trò quản lý kiểm thử phần mềm và mong muốn xác nhận kỹ năng và năng lực của mình trong lĩnh vực này.

Chứng chỉ CMST có ba cấp độ chính:

 • Foundation Level: Đây là cấp độ cơ bản dành cho các quản lý kiểm thử phần mềm mới bắt đầu. Nó tập trung vào kiến thức và kỹ năng cơ bản trong kiểm thử phần mềm.
 • Advanced Level: Đây là cấp độ cao hơn, dành cho những người đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm. Để vượt qua bài kiểm tra thì Tester sẽ cần có kiến thức sâu hơn về các phương pháp, quy trình và công cụ kiểm thử.
 • Expert Level: Đây là cấp độ chuyên gia, dành cho những người đã có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm về kiểm thử phần mềm. Cấp độ này tập trung vào việc áp dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề phức tạp và nâng cao chất lượng kiểm thử.

Để đạt được chứng chỉ, Tester cần làm một bài thi gồm 12 câu hỏi, trong đó 7 câu hỏi xây dựng và 5 câu hỏi tự luận trong thời gian 75 phút, đạt trên 75%. Tuy nhiên, trước đó để tham gia thi, bạn cần đáp ứng 1 trong những điều kiện sau:

 • Đã tốt nghiệp đại học và có kinh nghiệm 4 năm Tester.
 • Có bằng liên kết từ trường đại học và 6 năm kinh nghiệm chuyên môn.
 • Có 8 năm kinh nghiệm làm Tester chuyên nghiệp.

4. Chứng chỉ CTFL (Certified Tester Foundation Level)

Chứng chỉ CTFL (Certified Tester Foundation Level) là chứng chỉ do tổ chức ISTQB (International Software Testing Qualifications Board). Đây là tổ chức quốc tế được thành lập vào năm 2002 với mục tiêu định cấu trúc và phát triển chất lượng và chuẩn mực trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm trên toàn thế giới.

Đây là chứng chỉ Tester hướng đến những người mới bắt đầu trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm và những người muốn có một nền tảng kiến thức rõ ràng về kiểm thử, bởi bài thi chủ yếu tập trung vào các nguyên lý cơ bản, quy trình, kỹ thuật và công cụ liên quan đến kiểm thử. Tuy nhiên, CTFL tập trung chủ yếu vào kiến thức lý thuyết và nguyên tắc. Nó không đánh giá trực tiếp kỹ năng thực hành và kinh nghiệm thực tế của người kiểm thử phần mềm.

Với CTFL, các Tester có thể tham gia thi ở nhiều mức độ khác nhau:

 • CTFL (Certified Tester Foundation Level): Đây là trình độ cơ bản và là cơ sở cho các chứng chỉ kiểm thử phần mềm khác. Chứng chỉ này đánh giá kiến thức và hiểu biết về các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của kiểm thử phần mềm.
 • CTAL (Certified Tester Advanced Level): CTAL chia thành ba trình độ cụ thể để nâng cao kiến thức và kỹ năng của người kiểm thử phần mềm.
 • CTAL-TA (Test Analyst): Đối tượng của chứng chỉ này là các thường là các Tester chuyên nghiệp kiểm thử phần mềm tập trung vào phân tích yêu cầu, thiết kế ca kiểm thử, và việc lựa chọn các kỹ thuật kiểm thử phù hợp.
 • CTAL-TM (Test Manager): Chứng chỉ CTAL-TM nhằm xác nhận kiến thức và kỹ năng quản lý kiểm thử phần mềm, bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và kiểm soát các hoạt động kiểm thử.
 • CTAL-TTA (Technical Test Analyst): Trình độ CTAL-TTA tập trung vào các kĩ thuật kiểm thử phần mềm, bao gồm kiểm thử bảo mật, kiểm thử tải, kiểm thử hiệu năng và kiểm thử tự động.
 • CTFL-AT (Agile Tester): Đây là một chứng chỉ tùy chọn, đánh giá kiến thức về kiểm thử phần mềm trong môi trường Agile. Nó giúp người kiểm thử phần mềm áp dụng phương pháp và kỹ thuật kiểm thử trong các dự án phát triển phần mềm Agile.

5. Chứng chỉ CP-SAT (Certified Professional - Selenium Automation Testing)

Chứng chỉ CP-SAT (Certified Professional - Selenium Automation Testing)

Chứng chỉ CP-SAT (Certified Professional - Selenium Automation Testing) được cấp bởi tổ chức Agile Testing Alliance (ATA). Đây là một tổ chức hàng đầu về đào tạo và chứng chỉ về kiểm thử phần mềm và tự động hóa kiểm thử.

Chứng chỉ CP-SAT có hai cấp độ:

 • CP-SAT Foundation Level: Đây là cấp độ cơ bản, nhằm đánh giá kiến thức và hiểu biết về cơ bản của Selenium và kiểm thử tự động.
 • CP-SAT Advanced Level: Đây là cấp độ nâng cao, dành cho những người đã có kinh nghiệm thực tế về kiểm thử tự động bằng Selenium và muốn nâng cao kỹ năng và hiểu biết về công cụ này.

Để đạt được chứng chỉ này, thí sinh cần phải tham gia một khóa đào tạo Selenium chính thức được cung cấp bởi một tổ chức hoặc học viên được uỷ quyền. Sau đó mới làm một bài kiểm tra bao gồm từ 40 đến 60 câu hỏi và thời gian làm bài có thể dao động từ 60 đến 90 phút. chứng minh khả năng sử dụng Selenium để tạo và thực thi các kịch bản kiểm thử tự động hiệu quả trên các trang web. Bài kiểm tra sẽ dựa trên một số tiêu chí để đánh giá như:

 • Cài đặt và cấu hình Selenium.
 • Xây dựng kịch bản kiểm thử tự động bằng Selenium WebDriver.
 • Sử dụng các phương pháp và kỹ thuật kiểm thử tự động hiệu quả.
 • Xử lý các yếu tố giao diện người dùng trong Selenium.
 • Sử dụng các công cụ và thư viện hỗ trợ cho Selenium.
 • Tối ưu hóa và bảo trì các kịch bản kiểm thử tự động.

6. Chứng chỉ CSQA (Certified Software Quality Analyst)

Chứng chỉ CSQA (Certified Software Quality Analyst)

Chứng chỉ CSQA (Certified Software Quality Analyst) được cấp bởi tổ chức chuyên nghiệp International Software Certification Board (ISCB). ISCB là một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực kiểm định và chứng nhận phần mềm.

CSQA tập trung vào nhiều khía cạnh của chất lượng phần mềm, bao gồm các quy trình, phương pháp, công cụ và kỹ thuật liên quan đến việc đảm bảo chất lượng trong môi trường phát triển phần mềm. Chứng chỉ này hướng đến những người làm việc trong lĩnh vực kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm, bao gồm các chuyên viên chất lượng, chuyên viên kiểm thử, quản lý chất lượng và các nhà quản lý dự án phần mềm.

Chứng chỉ CSQA có hai cấp độ chính:

 • CSQA Level 1: Đây là cấp độ cơ bản của chứng chỉ CSQA, giúp xác định kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc đảm bảo chất lượng phần mềm. Người đạt chứng chỉ này đã chứng minh khả năng áp dụng các tiêu chuẩn và quy trình chất lượng phần mềm vào công việc của mình.
 • CSQA Level 2: Cấp độ nâng cao của chứng chỉ CSQA dành cho những người đã có kinh nghiệm và kiến thức sâu về quản lý chất lượng phần mềm. Người đạt chứng chỉ này có khả năng lãnh đạo và triển khai các hoạt động chất lượng phần mềm phức tạp và có tầm ảnh hưởng.

Có một điểm bạn cần lưu ý, để dự thi, bạn cần có một số kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chất lượng phần mềm. Điều này là một rào cản cho những người mới vào ngành hoặc những người chưa có đủ kinh nghiệm.

7. Chứng chỉ Certified Agile Tester (CAT)

Chứng chỉ Certified Agile Tester (CAT) là một chứng chỉ kiểm thử phần mềm và phát triển phần mềm theo phương pháp Agile. Chứng chỉ này được cấp bởi tổ chức International Software Testing Qualifications Board (ISTQB).

Chứng chỉ CAT nhằm đánh giá và xác nhận kiến thức và kỹ năng của cá nhân về kiểm thử phần mềm trong môi trường Agile. Nó tập trung vào các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của Agile Testing, bao gồm cả việc sử dụng kỹ thuật kiểm thử phần mềm và các phương pháp Agile để xác định, lập kế hoạch và thực hiện kiểm thử trong các dự án phần mềm Agile.

Tương tự các chứng chỉ trên thì chứng chỉ này cũng được chia thành cấp độ cơ bản và cấp độ nâng cao:

 • Foundation Level (Cấp độ cơ bản): Đây là cấp độ cơ bản của chứng chỉ CAT, kiểm tra và đánh giá kiến thức và hiểu biết cơ bản về Agile Testing. Người tham gia cần hiểu về các nguyên tắc cơ bản của Agile Testing, kỹ thuật kiểm thử phần mềm trong môi trường Agile và quản lý kiểm thử trong môi trường Agile.
 • Advanced Level (Cấp độ nâng cao): Đây là cấp độ tiên tiến của chứng chỉ CAT, dành cho những người đã có kinh nghiệm và hiểu biết sâu về Agile Testing. Cấp độ này tập trung vào việc áp dụng Agile Testing trong các kịch bản phức tạp và thực tế, quản lý rủi ro và kiểm thử liên tục trong môi trường Agile.

So với các chứng chỉ ở trên, hầu hết đều yêu cầu trình độ của Tester tham gia đều phải có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm, thì chứng chỉ Certified Agile Tester không đặt ra yêu cầu nào. Có thể nói, đây là chứng chỉ phù hợp với tất cả các Tester.

Và như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu 7 chứng chỉ Tester làm đẹp CV mà một Tester nên sở hữu. Tuy nhiên, đây cũng chỉ một trong nhiều yếu tố để đánh giá một Tester có phù hợp hay không. Điều quan trọng là kiến thức, kinh nghiệm cũng như sự nỗ lực, chăm chỉ học hỏi không ngừng của bạn. Mong rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu thêm một khía cạnh khác trong lĩnh vực Tester. Hãy tiếp tục theo dõi MINDX để có thêm những kiến thức hữu ích khác nhé!

Đánh giá bài viết

0

0/5 - 0 lượt bình chọn
Đăng ký nhận bản tin
Đăng ký ngay để nhận tin tức và tài liệu mới nhất về công nghệ