Button contact
Hotline

Big Data – một trong những chủ đề được nhắc đến hằng ngày của dân công nghệ. Nhưng mấy ai có thể giải thích cho người khác hiểu về Big Data?

Albert Einstein đã từng nói “Nếu bạn không thể giải thích điều gì đó một cách đơn giản, thì bạn không thực sự hiểu rõ nó”. Chúng ta hãy thử tìm cách giải thích Big Data một cách đơn giản đến mức ngay cả bà nội của bạn cũng có thể hiểu được qua infographic trong bài này.

** Các thuật ngữ và cách lý giải đã được đơn giản hóa theo “phong cách bà nội”

>>> Lộ trình học lập trình từ cơ bản đến nâng cao cho sinh viên và người đi làm

Làm sao để bà nội cũng hiểu được Big data - 1

Làm sao để bà nội cũng hiểu được Big data - 2

Làm sao để bà nội cũng hiểu được Big data - 3

Nguồn: Techtalk